FK JRD Víťazný február Telgárt

Fotbalový tým hrající hanspaulku

Telgárt

Rázovitá vrchárska obec pod Kráľovou hoľou v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji. Pre výhodnú polohu, ubytovacie možnosti a krásne okolie je výhodným turistickým strediskom a východiskom do Nizkých Tatier i do Slovenského rudohoria.

Obec vznikla na valašskom práve koncom 15.stor. na území, ktoré bolo pov. poľovníckym revírom uhor. kráľov. Patrila muránskému panstvu; doložená je písomne 1549. Obyv. sa zaoberali chovom dobytka a oviec, výrobou dreveného náradia a prácou v lesoch. Vznikli tu aj malé píly.

Za burž. ČSR nezamestnanosť a bieda vyvolávali demonštrácie pracujúcich, štrajky a hladové pochody; 1932 sa obyv. zúčastnili štrajku robotníkov na stavbe trate Červená Skala - Margecany. Obec sa preslávila v bojoch počas SNP. Nemecké faš. jednotky síce 4. 9. 1944 Telgárt dobili útokom zo smeru Vernár - Hranovnica a obec vypálili (zhorelo 260 domov). Povstalecké voj. jednotky s partiz. oddielmi však ďalší postup nepriateľa zastavili a obec dobyli; ťažké boje prebiehali najma 6. a 7. 9. 1944. Dňa 21. 9. prešli povstalci po velení kpt. J. Staneka do protiútoku na Pusté Pole, Vernár a Hranovnicu. Po dobytí Pustého Poľa 23. 9. sa front v tomto smere stabilizoval až do konca októbra. Obrancovia museli Telgárt vyprázdniť až 25. 10. 1944, keď vojskám hrozil obchvat zo smeru Revúca - Muráň - Červená Skala. Boje o Telgárt patria k najťažším a najúspešnejším akciám v SNP. Obec oslobodili 27. 1. 1945. Za mimoriadne zásluhy bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy, Pam. medailou SNP a ďalšími vyznamenaniami. R. 1948 premenovali Telgárt na Švermovo poďla popredného komunistického funkcionára, hrdinu SNP, Jána Švermu.

Po oslobodení sa obec znovu vystavala. Má tur. a rekr. pritažlivé okolie: zvažujúce sa lúky v širokom údolí, hlboké ihličnaté lesy a bohatstvo lesných plodov. Zasahuje sem Spišsko-gemerský kras, na JZ od obce sú škrapové polia, vyvieračky, jaskyňa v Homoli, menšie jaskyne za Skalicou a v Tatričkách. V chotári obce sa nachádza štát. prír. rezervácia Meandre Hrona. Zaujímavosťou je aj žel. trať do Margecian s jedinečným kruhovým tunelom, nad zast. Telgárt - penzión. Na lúčnom návrší nad obcou je meteorologická stanica Hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Telgárt